dela sofijska voda 300x240 - Дела срещу ВиК

При незаплатени от Вас сметки за вода, Софийска вода или съответното ВиК дружество, ще потърси правата си по съдебен ред, като най-често използва чл.410 от ГПК. Това означава, че посредством Заявление, ще поиска от съда, да се издаде Заповед за изпълнение. Това е документ, в който пише, че Вие, в качеството си на длъжник, сте осъден да заплатите точно определени суми.

Тук е моментът дебело да подчертая, че наличието на тази заповед и фактът, че в нея пише, че сте осъден, все още НЕ означава, че сте осъден. Само в случай, че не възразите и тя влезе в сила, ще дължите веднага всичко описано като дължимо в нея.

Когато получите съобщение от съда, в което виждате, че е прикрепена Заповед за изпълнение, имате 14 дневен срок за да направите Възражение, образец от което също трябва да е приложен в документите от съда. В случай, че смятате че не дължите сумите описани в Заповедта за изпълнение, или размерът на претендираното вземане Ви се вижда нереално завишен или периодът, за който се търси изпълнение много стар, то задължително се консултирайте с адвокат. След консултацията с адвокат, може да подадете чрез него или сами Възражение срещу дължимостта на сумата посочена в Заповедта за изпълнение, която сте получили.

След подаване на възражението, Софийска вода следва да подаде иск и в развилото се исково производство, да докаже претенциите си пред съда. Често, дружеството не успява да докаже размера на вземането си. Оказва се, че са налице нарушения, обуславящи недлъжимост на претендираните суми, неизправност на общия водомер, погасени по давност задължения и др. Кантората е имала случаи, в които Софийска вода е представяла извънсъдебно неистински (фалшиви) документи на своите клиенти, за да ги мотивира да заплащат огромни сметки за вода, както и сме установявали много други фрапиращи разминавания между претендираното и дължимото.

За да не изпаднете в положенение, в което сте осъден без да разберете, то винаги актуализирайте адресната си регистрация. Освен, че сте задължени по закон, това е и изцяло във Ваш интерес. В противен случай, призовкарят от съда ще Ви търси и след като не Ви намери, ако се увери, че вече не живеете на адреса, и не можете да бъдете открити по вашата месторабота, ще Ви бъде назначен особен представител. Това е служебен адвокат, избран на случаен принцип от Националното бюро за правна помощ, който не винаги е достатъчно компетентен или опитен в конкретната материя.

Не се укривайте и не отказвайте получаването на призовки и книжа. Това няма да попречи делото да протече без Вас. Единственото, което ще постигнете е, да загубите възможността си да се защитите своевременно.

Разполагате и с правната възможност да не чакате ВиК дружеството да заведе дело, в което да претендира от Вас сумите, които твърди, че му се дължат. Ако по партидата Ви има стари задължения, които ВиК дружеството отказва да отпише, въпреки, че са погасени по давност или е установена повреда в общия водомер или има отрицателно становище на КЕВР относно тяхната дължимост, то следва да се предприемат изпреварващи действия от потребителя и самият той да инициира производство, с което да се докаже, че тези суми не са дължими.

Ако сте възразили по Заповедта за изпълнение и вече е образувано гражданско дело, следва да се предприемат своевременни действия по ангажирането на адвокат. В случай, че не можете да си позволите такъв, защото сте социално слаби, можете да поискате от съда, да Ви назначи служебен, като може да посочите и конкретен адвокат, стига да е вписан в регистрите на НБПП.

Ако разберете, че е имало дело срещу Вас, за което не сте разбрали, въпреки че живеете на адреса си и/или работите и не сте били призовани на работното си място и делото вече е приключило – е възможно да се открият нарушения при връчването на съобщенията и призовките и процесът да се възобнови.

Ако имате натрупани задължения към ВиК дружеството, не плащайте на каса. Платените на каса суми се отнасят за задълженията ви, които отдавна са погасени по давност. В тези случаи винаги плащайте задълженията си по банков път, като посочвате конкретната фактура с дата на издаване, по която плащате.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Дела срещу ВиК