shutterstock 181786298 8 - недвижими имоти

За да бъдат правата и парите Ви максимално защитени, задължително се консултирайте се с добър адвокат с опит в сделките с недвижими имоти.

Кантората ни осигурява правно обслужване във връзка с всички сделки с недвижими имоти. Извършваме бърза и компетентна, проверка на наличната документация, включително справки относно наличието на тежести- върху имота-това са ипотеки, учредено право на ползване, вписани дългосрочни договори за наем, възлагане на жилище със съдебно решение на съпруг до навършване на 18 години на дете, учредено право на ползване и др.

Какво включат услугите на добър адвокат специализиран в изповядване на сделки с недвижими имоти?

Осигуряваме лесно снабдяване с цялата необходима документация във връзка с изповядване на сделки с недвижими имоти, включително предеклариране на имота в общината, снабдяване със скици, данъчна оценка, удостоверение за тежести, уговаряне на час за сделка с нотариус, изготвяне на нотариален акт, изготвяне на предварителни договори или нанасяне на корекции в такива.

Извършваме проверка на фирмата продавач и правим пълен анализ на рисковете при покупка на имот „на зелено“.

Какво предлагаме: Снабдяване с цялата необходима документация и/или проверка на същата при изповядване на сделки с недвижими имоти.

Консултация проверка и оценка на риска при покупка на имота  „на зелено“. Нанасяне на корекции в предварителните договори, оценка на рисковата група на фирмата-продавач, проверка за тежести върху земята и имота и др.

Изготвяне на нотариални актове, нотариални покани и предварителни договори.

Искове за собственост, включително за придобиване на имот по давностно владение.

Проверка на документи, участие в публична продан на недвижим имот, наддаване от името и за сметка на клиента при закупуване на имот изнесен на публична продан от съдебен изпълнител – ЧСИ или ДСИ.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - недвижими имоти