правата ми при отказ от гаранционно обслужване

Гаранционното обслужване на стоката е уредено в Закона за защита на потребителя /ЗЗП/, а последният е напълно хармонизиран с законодателството на ЕС.

Тук ще качваме казуси от нашата практика и ще акцентирам върху няколко основни момента, няколко основни текста в ЗЗП:

На  първо място следва да знаете, че:

Продавач е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки.

Производител е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.

Потребителска стока е всяка движима материална вещ, с изключение на вещите втора употреба – обект на публична продажба, когато потребителят е имал възможност да участва в продажбата.

Поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането и в съответствие с договора за продажбата и, когато има несъответствие между тях.

На второ мвсто следва да знаете, че:

Съгласно чл. 105. Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба. Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето и, дори и да не е знаел за несъответствието.

Тази правна норма дава огромна защита на потребителя, който е по-слабата страна в правоотношението. В практиката на съдилищата в РБ се е наложило, че всяка стока има законова гаранция, която е 2 години от покупката. През този период от време всяко проявило се несъответствие на стоката, представлява отколение от договореното, т.е имате право да изискате същата да бъде преведена в състоянието в което сте я закупили.

Сега ще ви запозная с няколко казуса на кантората:

 

Първи казус:

През 2017 година наша клиентка си закупи телевизор с ЛЕД технология, от магазин Техномарке. Няколко дни след покупката е проявил дефект, изразяващ се в частична картина и наличие на цветни петна и вертикални линии по екрана. Клиентката подала своята рекламация, но получила отказ от гаранционно обслужване, а като причина било посочено, че тя сама счупила своя телевизор и магазинът не носи отговорност.

Решение: От събраните и анализирани доказателства се установява, че закупеният телевизор е с ЛЕД технология, а двата сервиза извършили диагностика за състоянието на уреда, констатират, че „е счупен ЛСД панелът в следствие на удар“. Оставям сами да прецените как се прави диагностика на закупените от вас уреди, щом техниците от сервиза за гаранционно обслужване не правят разлика между ЛЕД и ЛСД технология. Експерът по делото установява, че не се наблюдават никакви следи от механично въздействие- счупване, одраскване, осукване, ожулване, вдлъбване, притискане, удар, изгаряне, и др. Не са открити видими следи от тези описани в Протокола за отказ от гаранционно обслужване. 

Тук може да се запознаете с цялото решение по казуса – Решение № 180218 от 30.07.2019 по гр.дело № 6572 по описа за 2018 год., на СРС – ВЛЯЗЛО В СИЛА

 

ОЧАКВАЙТЕ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОЩЕ КАЗУСИ ПО ТЕМАТА!

 
 
 

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Отказана гаранция /рекламация/