В случай че сте пострадали от престъпление от частен характер, предлагаме компетентна правна помощ, по наказателно право включително и за претендиране на вреди – парично обезщетение в следствие на извършеното срещу Вас посегателство.

Какво е важно да знаете:

Престъпленията от частен характер се преследват по тъжба на пострадалия директно по съдебен ред. Това ще рече, че не е необходимо да подавате жалба в полицията/прокуратурата.

Кои престъпления са от частен характер:

Това са престъпленията – обида, клевета, лека телесна повреда и други. Ако сте затруднен и не сте сигурен дали престъплението, от което сте пострадали е от частен характер, разполагате с две възможности:

Първата е директно да се обърнете към адвокат, което ще Ви спести време и нерви, тъй като ако подадете жалба в полицията, ще бъдете привикани, понякога и многократно, за да давате показания.

Втората възможност е да подадете жалба в полицията. Жалбата ще бъде препратена на прокуратурата, която ще прецени дали престъплението, от което сте пострадали е от общ или частен характер. В случай че е от частен характер, ще получите постановление от прокурора, с което ще откаже да образува досъдебно производство, тъй като престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

Важно е да знаете, че тъжбата се подава в 6 месечен срок от научаването за извършеното престъпление. Този срок, в случай че сте подали жалба в полицията, започва да тече от момента, в който сте получили прокурорското постановление, с което се отказва да се образува досъдебно производство.

Когато подадете тъжба пред съда, можете едновременно с това да подадете граждански иск в отделно производство или съединен с тъжбата. С гражданският иск претендирате парично обезщетение за всички вреди – имуществени и неимуществени, които сте претърпели в следствие на извършеното срещу Вас посегателство.

В случай че сте подсъдим по обвинение от частен характер, предлагаме процесуално представителство и защита от адвокат с дългогодишен опит в сферата на наказателното право.

Нашата цел е подсъдимите да бъдат напълно оправдани и отговорността им по гражданския иск да отпадне.

В конкретни случаи, когато това е в интерес на подсъдимия, съдействаме за постигане на споразумение с тъжителя.

Цени за процесуално представителство, по наказателно право:

Цените варират от сложността на казуса и размера на търсеното обезщетение, като започват от 700 лева за инстанция.