Адвокатско дружество "тфб" има опит в разрешаването на семейни и наследствени дела

потърсете ни незабавно!

  • Развод по взаимно съгласие и по исков ред;
  • Уреждане на имуществените отношения между съпрузите, брачни договори, имуществени спорове
  • между съпрузи;
  • Издръжка;
  • Уражняване на родителски права;
  • Закрила от домашно насилие;
  • Изготвяне на нотариално и саморъчно завещание;
  • Отказ от наследство;
  • Делба на наследство – доброволна и по съдебен ред
family law 900x500 - Семейно и Наследствено право - Най-добрите адвокати в България

БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА

Прекратяването на брака на всички предвидени от Семейния кодекс основания, с изключение на случаите на смърт на съпруг, се извършва по съдебен ред. Бракът като юридическа връзка може да се разтрогне приживе от съпрузите единствено чрез съдебно решение. Гражданско процесуалният кодекс предвижда няколко вида брачни искове, обединени под общото наименование исков брачен процес, сред които искове най-приложим на практика и разпространен е искът за развод, както и урежда процедурата за развод по взаимно съгласие.

При обсъждане на бракоразводно дело с нас следва да ни предоставите подробна информация по отношение на конкретните обстоятелства, Вашите твърдения и резултата, който очаквате. Ние ще Ви предложим най-доброто решение и ще Ви информираме за възможностите, очакваните резултати и евентуални отклонения в производството.                      

РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Като майка или баща вие сте отговорни за възпитанието, образованието и собствеността на Вашите деца. Имате право също така да бъдете техен законен представител. Докато живеят заедно, родителите упражняват тази отговорност съвместно.

В случай на развод или раздяла е важно да се определи дали децата ще живеят с единия родител или с всеки един от родителите за определен период от време. Вие и бившият Ви партньор можете да постигнете споразумение, което следва да бъде утвърдено от съда.

Ако не можете да постигнете такова, съдът е този, който ще реши – в интерес на детето – кой от вас ще получи родителските права и как ще бъдат разрешени свързаните с това въпроси.
Съдебните решения за родителска отговорност, взети в една страна от ЕС, се признават автоматично от съдилищата в другите страни от Съюза.

БРАЧНИ ДОГОВОРИ

С приемането на новия Семеен кодекс се предвиди възможност съпрузите да избират имуществен режим за уреждане на отношенията си по време на брака и при евентуален развод. Режимите на имуществените отношения между съпрузите са три: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.

Съпрузите имат свободата да избират кой режим ще приложат в отношенията си. Семейният кодекс предвижда възможност брачният договор да се сключи преди брака – предбрачен договорр или по време на брака – брачен договор.

Без значение какво имущество и на каква стойност се разпределя, договорът следва да бъде изготвен от специалист и подлежи на вписване по особен ред.

ЗАМЕСТВАНЕ НА СЪГЛАСИЕТО НА РОДИТЕЛ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА

Чл.127а от Семейния кодекс предвижда, че въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това се решават по общо съгласие на родителите, а в случаите когато родителите не постигнат съгласие, спорът между тях се решава от районния съд по настоящия адрес на детето.

Това е особено производство, с което можете при наличието на определени предпоставки своевременно да бъде постановен съдебен акт, заместващ съгласието на другия родител Вашето дете да излиза извън границите на РБ по конкретен повод или за определен период от време.

АКО СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, НЕ ОТЛАГАЙТЕ И ПОТЪРСЕТЕ ЗАЩИТА!

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

• Ако някога сте били удряни, наранявани физически или заплашвани с нараняване от партньора ви, когато той е бил ядосан, вие сте били жертва на домашно насилие. Дори заплахи, които не са свързани с физическо насилие, са знак за проблем.
• Ако партньорът ви чупи или хвърля предмети, когато е ядосан, той е агресивен към вас.
• Ако често ви обиждат или ви крещят, вие сте жертва на словесно насилие.
• Запитайте се дали се страхувате да се приберете вкъщи, защото може да бъдете наранени. Ако отговорът е „Да”, имате проблем.

Ако Вашият приятел или партньор:

• Ви крещи, обижда Ви, оскърбява Ви или Ви удря;
• Отнася се с Вас като с предмет, който му принадлежи;
• Постоянно Ви контролира, заповядва Ви, взима еднолично всички решения, не се съобразява с Вас и не се интересува от Вашето мнение;
• Държи се жестоко с Вас, лесно губи контрол, хвали се с това, че се държи лошо и с другите;
• Налага сексуални отношения против Вашето желание и Ви заплашва;
• Опитва се да Ви манипулира, да Ви изнудва: “ Ако ти наистина ме обичаш, ще …“
• Употребява наркотици и алкохол и склонява и Вас да ги употребявате;
• Счита, че Вие сте длъжна винаги да отстъпвате и да бъдете “послушна“.

Ако дори едно от изброените неща се случва с Вас, може да се говори за насилие.

Партньорът Ви има склонност към насилие, ако:

• почти винаги е агресивен;
• агресивен е по отношение на домашните животни;
• в миналото му има криминални епизоди;
• подвластен е на бърза смяна на настроението си – от спокойствие до ярост;
• обвинява Вас за всички проблеми;
• заплашва да се самоубие, ако го напуснете;
• винаги е ядосан на някого или на нещо, чупи и хвърля вещи.

ВИДОВЕ НАСИЛИЕ

Физическо насилие

• Блъска Ви
• Нанася Ви удари, ритници, плесници
• Хвърля предмети
• Заплашва Ви с оръжие или Ви наранява с него
• Физически възпрепятства опита Ви да напуснете дома си
• Заключва Ви някъде
• Отказва да Ви помогне, когато сте болна, наранена, бременна
• Възпрепятства опитите Ви да потърсите медицинска помощ
• Бие децата
• Заплашва с физическо насилие Вашите роднини и приятели

Сексуално насилие

• Принуждава Ви да се събличате против волята Ви.
• Принуждава Ви към полово сношение против Вашата воля
• Принуждава ви към полово сношение след побой
• Извършва половите сношения с особена жестокост
• Умишлено Ви лишава от сексуален контакт
• Проявява изключителна ревност и Ви обвинява в любовни връзки с кого ли не

Емоционално насилие

• Постоянно Ви критикува, крещи и/или Ви обижда (например, казва Ви, че сте много дебела или прекалено кльощава , че сте тъпа и глупава, че сте лоша майка, съпруга, любовница)
• Игнорира Вашите чувства
• Подиграва се на Вашите убеждения
• Забранява Ви да ходите на работа
• Манипулира Ви, използвайки лъжа
• Обижда Вашите роднини и приятели, за да ги отстрани от живота Ви
• Отказва да излиза с Вас и да се срещате с други хора
• Пречи Ви да поддържате отношения с Вашите роднини и приятели
• Не Ви позволява да се обаждате по телефона
• Изцяло контролира семейния бюджет и сам взема финансовите решения
• Присвоява си всички семейни доходи, въобще не дава или дава не достатъчно пари за домакинството; при това самият той не пазарува, но Ви обвинява, че не се грижите за семейството
• Унижава Ви пред хора
• Заплашва да си тръгне или да Ви изгони от къщи
• Заплашва да Ви вземе децата
• Системно и несправедливо наказва децата или не Ви допуска до тях

 

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка.