Полицейските органи имат правомощие да осъществят задържане за шофиране с наркотици, в случаите, когато водач на моторно превозно средство даде положителен резултат при изпробването с тест. Полицейското задържане не е задължително, а представлява единствено възможност за полицията, когато други мерки, по–малко рестриктивни, не могат да доведат до преследваната от закона цел, която се състои в това, да бъде ограничен водачът в нетрезво състояние да управлява МПС. Подобно ограничение е необходимо поради факта, че се касае за дейност, разкриваща повишена степен на опасност.

Що се отнася за случаите, в които е налице положителна проба за употребата на наркотични вещества, законът дава възможност на полицията да отнеме свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача, както и временно да прекрати регистрацията на автомобила, ако той е негова собственост. Когато полицейските служители са се възползвали от това свое правомощие, практически те са прекъснали възможността на проверяваното лице да създава опасност за останалите участници в движението, шофирайки след употреба на наркотици.

Полицейските служители на практика задължително пристъпват и към задържане за шофиране с наркотици, независимо, че свидетелството за управление на МПС е отнето, а регистрацията на автомобила – временно прекратена. Това се случва също така и ако пробата е фалшиво-положителна.

Поради липсата на достатъчен материален капацитет и човешки ресурс на акредитираните лаборатории на територията на страната, изследващи биологичните проби от кръв и урина за употреба на наркотични вещества, са налице големи забавяния на резултатите от химико–токсикологичното лабораторно изследване. През това време водачът, който е дал фалшиво-положителна проба с тест е прекарал 24 часа в ареста в условията на задържане за шофиране с наркотици, каквото не е извършил, както и е останал без книжка, а в много случаи – и без автомобил. При тези обстоятелства водачът има право на обезщетение от държавата за това, че е бил задържан незаконосъобразно, останал е без книжка и без кола.

Еднолично адвокатско дружество „ТФБ“ е първата в страната адвокатска кантора, завела и спечелила дело за обезщетение за фалшиво-положителна проба за наркотици. Оттогава специалистите в кантората водят десетки дела за оспорване на актовете, с които се осъществява задържане за шофиране с наркотици, отнемане на книжка и прекратяване на регистрация на автомобил, а също така и за обезщетение за неудобствата, които са претърпели водачите.

ЗАДЪРЖАНЕ ЗА ШОФИРАНЕ С НАРКОТИЦИ – СЛУЧАЯТ

Ивелин* е неосъждан млад мъж с добри характеристични данни, който никога не е употребявал наркотични вещества. Точно затова той се съгласил на изпробването, когато бил спрян за рутинна проверка от полицейски служители, които му обяснили, че трябва да бъде изпробван за употреба на такива. Първата проба не била зачетена от полицейските служители, тъй като не бил събран достатъчен слюнков материал. При втората проба апаратът отчел положителен резултат за канабис, което изненадало много Ивелин. Полицейските служители незабавно пристъпили към задържане за шофиране с наркотици, отнели свидетелството на Ивелин за управление на МПС и прекратили регистрацията на автомобила му. Той оспорил резултата от теста и поискал да бъде придружен до ВМА за даване на биологични проби, с което да докаже, че е шофирал след употреба на наркотични вещества. Тъй като това придружаване било законово задължение на полицейските служители, те го отвели в лечебното заведение, където той дал проби кръв и урина. След това Ивелин бил отведен с белезници в районното управление, за да изтърпи взетата спрямо него мярка – задържане за шофиране с наркотици. Веднага след освобождаването си, Ивелин се свърза с кантората, за да пристъпи към съдебно оспорване на задържането си, но и на заповедите, с които се отнема книжката му и се прекратява регистрацията на неговия автомобил.

Към настоящия момент по отношение на Ивелин има влезли в сила съдебни решения, с които се признава незаконосъобразността на отнемането на книжката и прекратяването на регистрацията на автомобила му.