Важно е да се посочи, че всеки водач, хванат да управлява МПС след като е употребил на алкохол, попада в три групи, според наказуемостта на деянието, и с оглед количеството установен алкохол в кръвта, измерено в промили, т.е. на хиляда:

1. до 0,5 на хиляда – не се носи административна и наказателна отговорност.

2. между 0,5 и 1,2 на хиляда – носи се административно-наказателна отговорност по чл.174 от Закона за движение по пътищата. Налага се глоба и лишаване от правоуправление.

3. над 1,2 на хиляда – водачът носи наказателна отговорност по чл. 343б от Наказателния кодекс

Административно наказание глоба се налага и на лице, което шофира МПС, но откаже да бъде тествано с техническо средство или да извърши медицинско или химическо лабораторно изследване, или с доказателствен анализатор за установяване на количеството на алкохол в кръвта, като се налага глоба от 2000.00 лв., както и се лишава от правоуправление на МПС за срок от 2 години. През 2023 година се въведе изменение на Наказателния кодекс, като се предвиди наказателна отговорност при повторен отказ от тестване.

Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение – АУАН се изземва и свидетелството за правоуправление – СУМПС на лицето и от този момент тече и се брои срока до момента на изтичането му, освен ако присъдата, решението, наказателното постановление или заповедта за принудителна административна мярка не бъде отменена/отменено по съответния ред.

За управление на МПС след употреба на наркотици, определени от закона като наркотични вещества или техни аналози, не е нужно да се установи повлияване от същите, достатъчно е чрез приетите начини да се установи, че се употребени такива. Дали това е станало непосредствено преди или по време на управлението на МПС, или назад във времето, Законът не се интересува с оглед привличането към отговорност на дееца. 

Поради това може да се каже, че при шофиране след употреба на наркотични вещества, ако такова се установи по реда на НПК (законът посочва установяване за алкохола  „по надлежния ред“, докато това посочване липсва за наркотични вещества или техни аналози), деецът ще бъде привлечен към наказателна отговорност. Обективната истина в случая се установява с всички възможни доказателствени средства по Наказателно-процесуалния кодекс – НПК, а видът на наркотичните вещества – по определените способи, съобразно спазване на стриктните изисквания на НПК.

Използвания за установяване на такива вещества понастоящем уред Драг Тест 5000 определя  7(8) групи наркотични вещества чрез изследване на проба от слюнка. Това са амфетамини, бензодиазепини, матамфетамин, кокаин, канабис, опиати, кетамин, метадон, като канабис ( марихуана, хашиш, всички съдържащи тетрахидроканабинол) е най често употребяван от водачите, основно чрез пушене. 

При отхвърляне от водача на резултата от пробата с техническото средство, определящ е резултатът от химико-токсикологичното изследване на кръвната проба, независимо дали има взета или е годна пробата с урина, както и от резултата  от изследването й. Дори и тук, обаче прокуратурата пледира за виновност, като съдебната практика е противоречива.

Почти всички от наказателните дела по горните две групи, в които съм участвал като адвокат, са приключили с оправдателна присъда, поради допуснати съществени процесулани нарушения в досъдебната фаза на наказателния процес. Има обвиняеми които признават вината си и желаят споразумение с прокуратурата, като получават условно наказание лишаване от свобода, при това под минимума, както и глоба в някои случаи. За срока на лишаване от правоуправление  кантората се стреми да бъде минимален, доколкото е възможно.