dela toplofikacia sofia 300x199 - Дела срещу топлофикация

Проблемът с Топлофикация и потребителите ескалира през последните години. Това се дължи на факта, че за потребителите станаха непосилни за плащане фактурираните от дружеството сметки. Топлофикация София, масово образува дела и търси заплащане на сметките на потребителите чрез съда. Така често се стига до момента, в който дължимите сметки са по-ниски, от дължимите разноски по делата.

В тази връзка е добре да знаете 10 неща, които да предприемете, в случай че имате непогасени задължения към Топлофикация:

1. Ако имате по партидата си стари, погасени по давност задължения, следва да плащате новите си само и единствено по банков път или по друг начин, по който в основание за плащането да посочвате точен номер и дата на фактура, по които плащате. В противен случай, може да се окаже, че плащанията Ви са отнасяни за дължими преди повече от 10 години суми.

2. Топлофикация отказва да отписва служебно, погасените по давност задължения. Това налага, ако желаете да имате чиста партида, включително и да плащате сметките си удобно и без допълнително таксуване-на каса, да заведете дело, с което да установите, че не дължите въпросните суми, тъй като са погасени по давност.

3. Ако получите призовка от съда, незабавно да се обърнете към адвокат. Не ходете да искате информация от Топлофикация и да се съветвате с техните служители. Често това има като последица окончателното изпускане на важни срокове.

4. Винаги съхранявайте поне 3 години, всичките получавани от Топлофикация фактури. Пазете и изисквайте копие от карнетния лист при извършване на отчет и разпределение. Ако сте свалили радиаторите си и сте пломбирали водомерите си, пазете непременно , безсрочно документът, в който това е удостоверено. Тези доказателства ще са Ви необходими, в случай че Ви съдят.

5. Дори изрядни платци са се изправяли на съд, в изобилната ми практика, включително и като адвокат на топлофикационно дружество. Понякога, неопитни юристи на Топлофикация-София, правят грешки, когато има разминавания между номерацията на апартаментите по нотариален акт и вътрешната номерация на блока. Така може от Вас да се претендира сума, която всъщност дължи съседът Ви. Колкото и да звучи нелепо-това се е случвало и то неведнъж. Затова е добре, не само да съхранявате фактурите си от Топлофикация, но и към тях да прикрепяте касовите бележки, които удостоверяват че сте платили.

6. Много е важно да не се укривате, ако Ви търсят от съда, да следите за залепени бележки от призовкари или за пуснати такива в пощенската Ви кутия. Както казах по-горе, незабавно да потърсете консултация с адвокат, за да не изпуснете срока за възражение. Естествено, предварително трябва да се види каква е претенцията на Топлофикация и за какъв период се касае, дали и какви възражения могат да се направят относно дължимостта на сумата.

7. Не се укривайте и когато идват да правят отчет и разпределение веднъж годишно, с цел да получите изравнителна сметка. Най-честите проблеми възникват именно от това. Топлофикация София започва да начислява огромни суми, по служебен отчет. Друг е въпросът дали го прави законосъобразно и спазвайки всички условия на закона и собствените си общи условия. В 99% от случаите към служебен отчет се пристъпва незаконосъобразно и съдът отчита това.

8. Ако длъжникът възрази в срок, съдът указва на Топлофикация, че има възможност да предяви иск в едномесечен срок, след което се образува гражданско дело, като Топлофикация задължително изискват две експертизи – съдебно-счетоводна и техническа. В това производство адвокатът Ви ще противопостави всички възражения, ще направи оспорвания, ще постави допълнителни въпроси към експертите, ще поиска да се снабди със съдебни удостоверения и т.н.

9. Ако не възразите в срок, заповедта за изпълнение влиза в сила и съдът издава изпълнителен лист на Топлофикация. Ако не заплатите веднага търсените суми или не сключите споразумение с Топлофикация за разсрочено плащане, след получаване на изпълнителния лист се образува изпълнително дело при съдебен изпълнител и се преминава към запор на заплатата на длъжника, на банкови сметки, опис на движимо и недвижимо имущество и останалите способи за принудително изпълнение.

10. Има изключително много тънкости по отношение на тази материя и макар много юристи да твърдят, че са запознати с нея, това не е така. Срещал съм лица, криещи се зад асоциации на потребители и пр., които е видно, че дори нямат юридическо образование. За тези услуги се събират такси на ръка и никой не Ви представлява в процеса. Обикновено се депозират стандартни отговори, със стандартни възражения, които от години съдът е приел за неоснователни. За да бъдете правилно защитени е необходимо да потърсите адвокат, който разбира не само от право, но и от целия процес, от самото начало от присъединяване на сградата към топлопреносната мрежа., включително всички изменения в законодателството, общите условия на Топлофикация, практиката на съда.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Дела срещу топлофикация