защита от действия на частен съдебен изпълнител

най-опитните адвокати са в адвокатска кантора "ТФБ"

Адвокатска кантора „ТФБ“ предлага правна защита на интересите на своите клиенти в цялата страна и защита от частен съдебен изпълнител /ЧСИ/. В случай на превишаване на правата от страна на ЧСИ имате право да обжалвате.

Правна защите от ЧСИ се налага в случите, когато имате непогасени задължения към кредитор (най-често това са банки кредитори, фирми предоставящи бързи кредити, лизингови фирми, други доставчици на услуги), който е потърсил своите права по съответния правен ред. Съдия изпълнителят може да Ви посети на място в дома Ви или да получите призовка за доброволно изпълнение.

Има редица действия, които Вие можете да предприемете, за да защитите Вашите интереси. Заповедното производство е уредено в ГПК глава 37 Заповедно производство. Съгласно неговите разпоредби след като Ви бъде връчена призовка за доброволно изпълнение и заповедта за изпълнение, Вие можете да възразите срещу заповедта, като попълните приложения формуляр за възражение и го подадете в съда по съответния ред. Достатъчно е да напишете възразявам срещу заповедта за изпълнение без да е необходимо да посочвате каквито и да било други мотиви. От тук нататък кредиторът трябва да заведе обикновен иск и обикновено дело, за да събере своето вземане. Всичко това трябва да стане в съответните законовоопределени срокове и правен ред.

Адвокатска кантора „ТФБ“ ще Ви консултира и ще Ви предложи най-добрата правна стратегия за защита на Вашите интереси. Доверете се на професионалния опит и правни знания на най-добрите и опитни адвокати в България.

 

нашият екип:

19 - Защита от действия на Частни съдебни изпълнители - Най-добрите адвокати

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Защита от действия на Частни съдебни изпълнители - Най-добрите адвокати