Съгласието, което постигате с Вашите партньори за поемане на насрещни права и задължения, най-често – бизнес операции, ние оформяме в договори. Нашето участие обаче никога не се ограничава само с това технически да пресъздадем вече постигнатата договорка. Ние консултираме нашите клиенти за това от какъв тип договор имат нужда, какви разпоредби трябва да се включат в тях, по какъв начин обслужват те техния интерес, например – от изпълнение на договора и обезпечаване на отговорността, и как да се събират доказателства за подсигуряване защитимостта на съответните договорки. Също така оказваме правна помощ по проблеми с вече сключени договори – валидност, изпълнение, унищожаване, разваляне, прекратяване и т.н.

edab5e545cc8cf6a49faaa8a9ea6a3d0 L - Изготвяне на договори

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Често в практиката субектите не се замислят по отношение на договора, който подписват: за какво се задължават, какви права имат и прочие. Това е предпоставка в бъдеще да се породи спор между двете страни, който спор следва изначално от сключения между тях договор, който не е уредил отношенията им, както страните са желали.

Именно затова, всеки един договор, и в по-генерален план документ, трябва да бъде изготвен така, че да гарантира сигурността и добрата защита на Вашите права и интереси, произтичащи от конкретния повод, въз основа на който се сключва договорът и спецификата на отношенията, които искате да уредите.

Адвокатска кантора „ТФБ“ предоставя съдействие при изготвяне, водене на преговори и сключване на граждански и търговски договори, както на български, така и на английски език, в съответствие с желанията и целите на клиента, осигурявайки  най–добрата защита на неговите права, и отчитайки спецификите на българското гражданско и търговско законодателство и на конкретния предмет на договора.

Адвокатска кантора „ТФБ“ ще ви помогне, също така, и при изготвянето на общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност (политика за защита на личните данни) и политика относно бисквитките.  Притежаваме богат опит и при изготвяне на  споразумения със застрахователни компании, споразумения за конфиденциалност или познати още като споразумения за неразкриване на информация или споразумения за поверителност.

Сред най-често поръчваните от нашите клиенти договори през изминалите години в практиката ни са изготвяне на:

– договори за предоставяне на консултантска услуга;

– договори за изработка;

– договори за сътрудничество;

– споразумения за лицензия на производствен опит;

– договори за абонаментно обслужване;

– договори за представителство;

– споразумения за конфиденциалност;

– договори за изработка на компютърни програни (договори за изработка на софтуер);

– договори за франчайзинг;

– договори за поръчка.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Често в практиката субектите не се замислят по отношение на договора, който подписват: за какво се задължават, какви права имат и прочие. Това е предпоставка в бъдеще да се породи спор между двете страни, който спор следва изначално от сключения между тях договор, който не е уредил отношенията им, както страните са желали.

Именно затова, всеки един договор, и в по-генерален план документ, трябва да бъде изготвен така, че да гарантира сигурността и добрата защита на Вашите права и интереси, произтичащи от конкретния повод, въз основа на който се сключва договорът и спецификата на отношенията, които искате да уредите.

Адвокатска кантора „ТФБ“ предоставя съдействие при изготвяне, водене на преговори и сключване на граждански и търговски договори, както на български, така и на английски език, в съответствие с желанията и целите на клиента, осигурявайки  най–добрата защита на неговите права, и отчитайки спецификите на българското гражданско и търговско законодателство и на конкретния предмет на договора.

Адвокат Димитрова ще ви помогне, също така, и при изготвянето на общи условия за ползване на уеб сайт, политика за поверителност (политика за защита на личните данни) и политика относно бисквитките. Адвокат Димитрова притежава богат опит и при изготвяне на  споразумения за конфиденциалност или познати още като споразумения за неразкриване на информация или споразумения за поверителност.

Сред най-често поръчваните от нашите клиенти договори през изминалите години в практиката ни са изготвяне на:

– договори за предоставяне на консултантска услуга;

– договори за изработка;

– договори за сътрудничество;

– споразумения за лицензия на производствен опит;

– договори за абонаментно обслужване;

– договори за представителство;

– споразумения за конфиденциалност;

– договори за изработка на компютърни програни (договори за изработка на софтуер);

– договори за франчайзинг;

– договори за поръчка.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Изготвяне на договори