Адвокат за недвижими имоти – защо ви е необходим?

 

В случай, че ви предстои покупка на недвижим имот, непременно потърсете адвокат.

Защо е толкова важно и защо функциите на брокера и на адвоката са много различни?

Всеки, който е решил в да закупи имот, знае че брокерите изискват „стоп капаро“, за да свалят имот от продажба. Това би била чудесна практика, даваща гаранция и на двете страни, ако продавачите разполагаха с целия набор от необходимите им за продажба на имот документи.

Започвайки да обикаляте по огледи ще разберете, че от Вас се изисква да гласувате доверие на непознати и да им предоставяте хиляди левове във вид на „капаро“, като срещу това, най-често не получавате никакви гаранции. Ваденето на документи е последна грижа на продавача след подписване на предварителен договор и плащане от страна на купувача на немалка сума.

В кантората идват клиенти дали „стоп капаро“ без да видят дори един документ, удостоверяващ право на собственост. Рядко се предоставя на потенциалния купувач документ, от който е видно дали имотът е обременен с тежести, дали за него не се води съдебен спор, дали собственикът е изряден в изпълнението на публичните си задължения. Почти никога не е налице целия необходим набор от документи за продажба на имот, за да е ясно дали има административни или други пречки за изповядване на сделка, свързани с имота, които не са отстранени.

Нашият съвет е никога да не давате „стоп капаро“, ако не Ви е предоставено копие от Нотариалния акт за покупко-продажба на имота, ако не сте се уверили, че лицето на което ще давате „капарото“ е действителният собственик и ако не сте направили справка за наличието на тежести върху имота, от която да е видно дали  е обременен, например с вписани искови молби, дългосрочни договори за наем и дрПреди подписване на предварителен договор, изисквайте набор от документи и направете консултация с адвокат.

В случай че сте решили да подпишете предварителен договор, като адвокати компетентни в сделките с недвижими имоти, Ви съветваме да не плащате на ръка или по банкова сметка на физическо или юридическо лице, преди да сте се консултиралиЩе Ви помогнем в уговарянето на схема и начин на плащане, така че парите Ви да бъдат максимално защитени.

Задължително се нуждаете от адвокат за недвижими имоти, специалист по вещно право, който да провери как е придобит имотът и да направи изследване на собствеността. Понякога Ви се представят документи, които изглеждат изрядни-това са Констативни нотариални актове, съдебни Решения за делба и др. Адвокатът може да провери тези документи и да установи, дали не се цели имотна измама.

Най-често използваните документи при имотни измами са неистинско завещание, неистинско, преправено или оттеглено пълномощно, неистински смъртен акт и удостоверение за наследници, неистинско или преправено Удостоверение за липсата или наличието на тежести, неистински или преправени съдебни Решения.

По предварителни договори, чести са измамите, при които „се продават“ имоти принадлежащ на психично болен поставен под запрещение или дете. Често Ви уверяват, че „лесно ще бъде извадено“ Решение, което дава право на законния представител да продаде имота. Подобни уверения съм чувала и от самите брокери. Това е абсолютно несериозно. Никога не давайте капаро в подобна ситуация.

Винаги се консултирайте с доверен, избран лично от Вас адвокат. Инвестицията в тези действия, ще Ви спести стотици хиляди левове и години съдебни дела.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Изповядване на сделки с недвижими имоти