Обезщетение при неоснователно задържане!!!

За да имате право на обезщетение, следва да имате налице влязло в сила Решение, с което е отменена заповед за задържане за 24 часа. Т.е задължително трябва да обжалвате заповедта за задържане в 14 дневен срок от издаването и. Можете да съедините и оспорването на заповедта с искане за присъждане на обезщетение, но не ви съетваме да го правите.

По принцип се доказват търпените от вас вреди изразяващи се в стрес, безпокойство, безсъние, лишаване от храна, вода, сън и почивка, психическо и/или физическо насилие и др. вреди по време и след задържането. Самият факт на задържане и фактическото лишаване на лицето от правото на свободно придвижване и поставянето му в изолирана среда, предполага настъпването на емоционален стрес.

Незаконното задържане само по себе си предполага страдания, трудности и негативни емоционални преживявания за лишения от свобода, на засилено чувство на безпомощност, безсилие и незащитеност, на унижение на човешкото достойнство без да е необходимо те да се доказват.

Създадените за времето на задържане дискомфорт и неудобства не само произтичат вследствие на изпълнението на незаконосъобразна принудителна административна мярка, каквато по своята същност е заповедта за задържане, но и следва да се приеме, че публичността на задържането, вече предполага унизително спрямо лицето отношение.

В тази връзка следва да се отбележи, че в практиката си ВКС приема, че обезщетение за неимуществени вреди по ЗОДОВ се дължи и когато не са ангажирани доказателства за тях, тъй като е нормално такива вреди да са търпени (Решение № 427 от 16.06.2010г. на ВКС по гр.д. № 273/2009г., III г.о., ГК, Решение № 457 от 25.06.2010г. на ВКС по гр.д. № 1506/2009г., IV г.о., ГК, постановени по реда на чл.290 от ГПК).

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Обезщетение при задържане за 24 часа