Полицейските органи могат да задържат лица за не повече от 24 часа. Това право обаче е твърде тясно по съдържание, за разлика от практическото му прилагане от органите на МВР, които считат, че имат право да задържат граждани на всякакви основания, без да са налице данни за извършено престъпление, заради това, че сте си забравили личната карта и т.н.

Това обаче не е така. Кантората е специализирана в отмяна на заповеди за задържане, издадени от органите на МВР, като над 90% от обжалваните от нас заповеди биват отменяни от съда като незаконосъобразни. След отмяна на подобна заповед имате право да претендирате обезщетение по закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Обезщетенията не са символични и размерът им може да достигне до десетки хиляди левове, особено ако срещу вас е употребено насилие, както и в зависимост от различни други фактори- продължителността на престоя в поделенията на МВР, дали е осигурявана храна, вода, сън и др.

Какво е важно да направите:

На първо място следва да знаете, че самото задържане няма механизъм да бъде обжалвано. Можете да обжалвате само заповедта за задържане. Единственото, което може да направите и имате право на това е да ви се осигури адвокатска защита докато се в поделенията на МВР и ви разпитват, обискират и пр. Непременно изискайте и отбележете в декларацията че искате адвокат, както и да се свържете с ваши близки. Осигурете присъствието на ваш близък при освобождаването ви!

Това е изключително важно с оглед факта на доказване часът в който сте освободени и физическото и психическото ви състояние към момента на освобождаването ви.

След освобождаването Ви задължително пазете заповедта за задържане, попълнената от вас декларация, документ за обиск и други. Непременно обърнете внимание на часа, в който ви освобождават и този, който е вписан в заповедта за задържане. В случай, че са различни, изискайте това да бъде поправено. Ако ви откажат, подпишете заповедта с възражение относно вписания час.

Не подписвайте нищо, което не разбирате. В случай, че ви карат с аргумента, че ще улесните по-бързото си освобождаване, подпишете със забележка, че не разбирате какво подписвате, неясно ви е, не са ви разяснени правата ви, насилвани сте да подпишете.

Срокът за обжалване на заповедта е 14 дневен от момента, в който ви е връчена -т.е. от датата на която сте освободени. Поради това, реагирайте незабавно и потърсете адвокат.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Отмяна на незаконосъобразни заповеди за задържане