АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ

Често фирмите не разполагат с достатъчно правни казуси, които да оправдаят разхода по изплащането на месечно трудово възнаграждение за юрисконсулт.

Абонаментни планове

Адвокатска кантора тфб предлага обслужване на търговски дружества

Икономичен

лв.370/на месец
 • 4 часа юридическо обслужване
 • Съгласуване на договори
 • Становище по юридически казус
 • Събиране на вземания при специални условия

Стандартен

лв.620/на месец
 • 8 часа юридическо обслужване
 • Съгласуване на договори
 • Становище по юридически казус
 • Събиране на вземания при специални условия
 • Регистрация и промяна в обстоятелствата на фирмата

1111111111 300x300 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми

Стойността на годишния абонамент, при ползване услугите на адвокат е далеч по-ниска, като Вие спестявате разходи за юридически персонал (заплати, отпуск, обезщетения, болнични и т.н.). В случай, че сключите абонамент за правно обслужване Вие няма да бъдете изправени пред риска да сключите неизгодни сделки, от които да търпите вреди. Абонаментът Ви дава изключителната привилегия да използвате квалифицирано правно обслужване при сключване на договор, без оглед на материалния интерес, поради което консултацията по договор с висок материален интерес ще Ви спести адвокатски хонорар в десетократно по-висок размер от колкото е годишната обща стойност на абонамента. Всички консултации при сключване на абонаментен договор могат да се извършват по Ваше желание онлайн или по телефон.

Абонаментното правно обслужване включва следните услуги, както и много други, съобразени със спецификата на бизнеса или дейността Ви:

1. Промяна на обстоятелства във фирмата:

 • Вливане, сливане, отделяне и разделяне
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции

2. Съдействие при сключване на сделки и споразумения:

 • Водене на преговори, подготвяне на договори;
 • Изготвяне на становища относно въпроси в областта на вещното, облигационното, трудовото, данъчното право;
 • Сключване не сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотека;
 • Справки за имоти и вещни тежести (възбрани, ипотеки, искови молби; Данъчни служби – подаване на данъчни декларации; данъчни оценки);

3. Консултации по трудовоправни въпроси и трудовоправни спорове:

 • Изготвяне на трудови договори
 • Процесуално представителство при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения.

4. Представителство при данъчна ревизия, обжалване на ревизионни актове на НАП и актове на НОИ:

 • Проучване на счетоводното досие на фирмата за ревизирания период;
 • Данъчно – счетоводни и юридически консултации в хода на ревизията и проверка на доказателствения ви материал;
 • Изготвяне на възражения срещу ревизионния доклад;
 • Изготвяне на жалби срещу ревизионния акт до ОУИ;
 • Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред;

За целта работим съвместно с, одитори, счетоводители, финансови и данъчни консултанти с богата практика и множество успешно приключили случаи.

При връзка с нас и след внимателно проучване на Вашия специфичен случай ще Ви бъде изготвена конкретна оферта.

Отлично
Въз основа на 21 отзиви
ACg8ocImKjS8WlLIPMXIB tEb7JgmtCyEFFDRkZ7eY4dvPaK=s120 c rp mo br100 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми
ПЛАМЕН Петков
2023-09-22
Наказателните адвокати са можещи и знаещи, но опита винаги си казва думата, за разлика от повечето наказателни кантори в София които само обещания и обещания, а никакви действия!
ACg8ocLjaH4MFMcOITRE 1bk8JQGC77wYaeSWvrjdMdzfKBT=s120 c rp mo br100 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми
ViP Unlimited
2023-09-22
Обслужването на фирми е коректно и винаги навреме дават решение и отговор.
ACg8ocKBryFwo5p NWc8Y85GhVYj7QreMNTQ6ORDffmE5bkf=s120 c rp mo br100 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми
Plamen Petkov
2023-09-22
Силна кантора в София! 👍👍👍
ACg8ocLIbKMYK9S8q5d rI Z8kvezMLt41A79g8TEahAUClY=s120 c rp mo br100 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми
Ваня Колева
2023-09-21
Бързо разрешиха проблема ми.
ACg8ocIJ5ZdbFQDWHS51O6bJVWleM780vhPHujTK9wGAQITt=s120 c rp mo br100 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми
Vanita Kole
2023-09-11
Ползвам услугите за втори път и отново успяха да разрешат проблема.
ACg8ocL0xUtS0G033nWBOglfsQdLWB4SMg3bMIFt4QC3wcX1=s120 c rp mo br100 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми
Стефан Анев
2023-09-02
Успешно ме защити адвокат Димитрова от кантората.☝️
ACg8ocJmMbo08bmtRzoT07ypdTaR80IkGWORP0AXQGjwWWSc=s120 c rp mo br100 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми
Ваня Борисова
2023-08-12
Изключително добри и опитни адвокати! Благодарим🙏
ACg8ocKvOShQgP6HXyT1GG3XLae VABBk5D R x8TA3JtIAD=s120 c rp mo br100 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми
Таня Славова
2023-08-11
Помогнаха ми в сложен данъчен казус на фирмата. Благодаря и ще разчитам отново на вас в трудни моменти.
ACg8ocL7pMdWhe SsysSnPtgYNFT2qZpH3soFe d9gSJ1JsQ=s120 c rp mo br100 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми
Слави Колев
2023-08-11
Решиха делото ми бързо. Препоръчвам с две ръце. 🙌

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

  8 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️Абонаментно обслужване на фирми