1206dc7d lawstice logo 1 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️ Адвокат Русе

Адвокатска кантора "ТФБ"

адвокат Русе

e025d5b4 image 2 1 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️ Адвокат Русе

Търсите оптен адвокат в русе?

Адвокатска кантора ТФБ е основана през 1978 година и подпомага правно своите клиенти. За създаването на този колектив от 36 адвокати, за неговото развитие, г-н Иван Цветков има безсъмнени заслуги. Той притежава едно качество, което решително подпомага правилното разрешаване на споровете, а именно качеството да съзре къде се намира проблемът и къде е неговия зародиш, така че да стане ясен пътя за неговото разрешаване. Това качество в немската правна теория носи названието „юдиц”. Иван го притежава и то във висока степен.

Защо да изберете нас?

Нашият екип от 36 адвокати, в цяла България, включително в град Русе могат да ви консултира и помага, по най-правилния начин. Имаме специалисти във всяка област на правната наука – наказателното право, административно право, гражданското право, търговско право, дабъчно право, семейно право и наследсвтено право. Участие по конкурси и евро проекти, представителство на търгове за закупуване на недвижими имоти. Бизнес проекти и решения.

2500+ Консултации на клиенти

1800+ Успешни дела

36+ Професионални адвокати

Правно обслужване и консултации

Предлагаме правно обслужване на физически и юридически лица. Нашите консултации са правилни и навременни, от адвокати с опит в съответната правна област.
 

Представителство пред съд

Представителство пред районен съд, окръжен съд, апелативетн съд и върховен съд, по наказателни, административни и търговски дела. Събиране на вземания. Защита на пострадали от ПТП и трудови злополуки.

Представителство пред прокуратура

Оказване на правна помощ, защита, съдействие в досъсебното производство, разпит, привличане на обвиняем, събиране и анализиране на доказателства.

Нашите области на практика

Адвокатска кантора ТФБ е с над 45 години опит. Нашите адвокати са професионалисти във всички областни на правната наука, като с опита който имаме успяваме да разрешим спора по най-правилния начин. За вас работи екип от 27 адвокати, в цяла България!

ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Адвокатска кантора ТФБ: ⚖️ Адвокат Русе