5 1024x493 - Данъчно право

Доверен адвокат по данъчно право в цяла българия

Адвокатска кантора „ТФБ“ е водеща по данъчно право, като сме  специалисти в областта на данъчното облагане, данъчните консултации, планирането, застъпничеството по ревизионни производства и съдебните спорове във връзка с тях.

Нашата цел е да намерим най-ефективния от гледна точка на данъчното облагане начин, по който клиентите ни да постигнат своите бизнес цели. Ние предлагаме пълна защита по данъчно-правни въпроси.

Като данъчени адвокати предоставяме консултации в областта на данъка върху доходите, ДДС, митническо облагане, обществените поръчки, данъка върху стоките и услугите и данъка върху продажбите. Имаме богат опит в управлението и законодателните въпроси, данъчните ефекти върху различни видове сделки, данъчните облекчения и преференции и разнообразни методи за субсидиране и финансиране от държавата и европейските фондове.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Данъчно право