търговско право

НИЕ НАЛАГАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ!

КАКВО Е ТЪРГОВСКО ПРАВО?  

Търговското право е дял от частното право, представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си. АДВОКАТСКА КАНТОРА „ТФБ“ предлага на своите клиенти правни консултации и становища и по търговски въпроси и спорове, осъществява текуща правна помощ, както и процесуално представителство, защита и съдействие по търговски дела в съда. 

administrativno pravo 300x246 1 - Търговско право - Най-добрите търговски адвокати в България

АДВОКАТСКА КАНТОРА „тфб“ предлага процесуално представителство в съдебна фаза пред арбитражен съд или компетентните български съдилища:

 • Застрахователно право – дела за неимуществени вреди от ПТП и неудовлетворени застрахователни претенции;
 • банково право;
 • събиране на вземания по доброволен ред;
 • събиране на вземания попътя на принудителното изпълнение;
 • при уговорен вътрешен и международен арбитраж по търговски спорове;
 • данъчни дела;
 • административни дела във връзка с митнически правоотношения, внос и износ на стоки; административни дела във връзка с търговски марки, промишлени дизайни, патенти.
 • конкуренция, монопол, антимонополно законодателство-представителство по административни дела за защита на монополи пред КЗК;
 • концесии, обществени поръчки – обжалване решенията на възложителите по отношение на възлагане на обществени поръчки;
 • процесуално представителство пред особени юрисдикции – Комисия за защита на конкуренцията; Комисия за защита на личните данни; Комисия за защита на потребителите; Комисия за защита от дискриминация.

БЛАГОДАРИМ на нашите клиенти за доверието:

CocaCola - Търговско право - Най-добрите търговски адвокати в България

Кока-Кола в България

Ко̀ка-ко̀ла е популярна газирана напитка, предлагана по целия свят, една от най-известните и продавани продукти

p 7b835224c05f1b48d537d20cdf401eb0 551acc2e8dec42d83f6106c67219b056 - Търговско право - Най-добрите търговски адвокати в България

Парадайс център

Парадайс център е мол в софийския квартал Хладилника. Отворен е на 28 март 2013 г.

sopharma 600x400 1 - Търговско право - Най-добрите търговски адвокати в България

Софарма

„Софарма“ АД е българска публична фармацевтична компания. Това е най-голямата българска фармацевтична компания, разполагаща с 12 завода в България

pr 340a3d5558964682b0f45457c05883cb 8a32313529a261c31e6bbec384be06d0 - Търговско право - Най-добрите търговски адвокати в България

Загорка

агорка е търговска марка българска бира, тип лагер, която се произвежда от пивоварната „Загорка“АД, гр.Стара Загора.

apple logo icon 168588 1 - Търговско право - Най-добрите търговски адвокати в България

Apple (България)

Apple Inc. е американска мултинационална корпорация за производство и продажба на потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри.

Midea logo 1 - Търговско право - Най-добрите търговски адвокати в България

Мидеа България

Най-големият производител на отоплителна, вентилационна и климатична техника.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

  8 - Търговско право - Най-добрите търговски адвокати в България