задържани сте за 24 часа?

Обжалване на заповед за полицейско задържане за 24 часа по ЗМВР

Полицейските органи, освен да4 3 300x300 - Задържани сте за 24 часа? - Най-опитните адвокати в България правят различни проверки и да следят за спазването на обществения ред, имат право и да задържат определени лица, при определени условия. Много зачестиха случаите на задържани хора през изминалите месеци, заради присъствието им на протестите срещу Правителството и главния прокурор. В повечето случаи обаче, задържаните не са предварително наясно с правата си, а полицията, именно заради това, често пъти злоупотребява с тях, като по този начин не спазва и своите задължения по закон. 

Най-важното, което един човек трябва да знае, ако бъде задържан, е това, че от момента на самото си задържане, той има право на адвокат, който да защити правата и законните му интереси в тази стресова и трудна за него ситуация. 

Адвокатска кантора „ТФБ“ разполага с добри адвокати, специалисти в областта, които многократно и успешно са обжалвали заповеди за задържане от полицейските органи. Ако Вие или Ваш близък е изпаднал в такава ситуация, не се колебайте да се свържете с професионалистите от адвокатска кантора „ТФБ“.

Кога някой може да бъде задържан от полицейските органи?

Важно е да знаете, че не може просто така да бъдете задържани от полицай, по негова преценка, без да са налице основания за задържане по закона (ЗМВР). Такава причина може да бъде, например, ако за Вас има данни, че сте извършили престъпление (но ако само присъствате на мястото на престъплението, това не е достатъчно, за да бъдете задържани – все пак трябва да има данни, че Вие самите сте участвали в него. В този случай, ако бъдете задържани, трябва да знаете, че имате право да откажете да говорите и да давате обяснения, като това задължително трябва да Ви бъде указано от полицията!)

Други случаи, при които някой може да бъде задържан, са: след отправено му предупреждение, лицето съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба; лицето показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност; невъзможно е да се установи самоличността на лицето и др. 

Във всички тези хипотези, лицето може да бъде задържано за срок до 24 часа с изрична заповед за това, която подлежи на обжалване.

Какви са правата ми, в случай че бъда задържан от полицейски орган?

Полицаите са длъжни винаги да обяснят на задържания защо и за какво точно е арестуван, като това следва да му се разясни по разбираем за него начин, който зависи от възрастта му, образование, житейски опит и т.н. Също така, ако задържаното лице не говори български език, всичко това следва да му се обясни на разбираем за него език. За задържането полицията е длъжна незабавно да уведоми някой близък, посочен от задържания. Когато необходимостта от задържането отпадне, полицейският орган е длъжен незабавно да освободи задържаното лице. 

На практика, в много случаи извършеното от полицейските органи задържане е неправомерно и при обжалване на заповедта за него, с професионалната помощ на адвокат, тя пада в съда.

Едно от най-важните неща, които трябва да знаете, ако бъдете задържани е, че веднага, от момента на задържането, имате право на адвокат, като ако не разполагате с контакти на такъв, съответният орган следва да Ви назначи служебен. Това е изключително важно, тъй като само адвокат може да прецени и намери начините за успешно обжалване на задържането и при необходимост, да предприеме и други действия за Вашата защита, тъй като в определени случаи, задържането Ви може да бъде удължено за 72 часа.  

Ако съответният орган не направи нещо от описаното по-горе, това представлява нарушение на служебните му задължения и, съответно, нарушение на закона. Тази защита на правата Ви е уредена не само на национално, а също и на европейско и международно ниво, което означава, че българските съдилища и другите държавни органи са длъжни да се съобразяват с тези правила.

Какво да правя, докато съм задържан и след освобождаването ми?

На първо място, изключително важно е да изискате да се свържете с адвокат или да Ви бъде осигурен служебен такъв, веднага след задържането Ви. Той ще присъства и ще Ви съветва по време на разпитите Ви, евентуален обиск и т.н. Това, че държите да имате адвокат, следва да отбележите изрично в декларация, предоставена Ви от полицейския орган, заедно със заповедта за задържането Ви.

Не подписвайте никакви документи, чийто текст не можете да разберете. В случай, че бъдете принудени да ги подпишете (по принцип никой няма право да Ви принуждава да правите каквото и да било, но полицията често злоупотребява с правомощията си и използва незнанието на гражданите на правата им) – подпишете със забележка, че не разбирате какво подписвате, но сте принудени да го направите, не са разяснени правата Ви и съдържанието на документа, който подписвате по разбираем за Вас начин.

След освобождаването Ви, задължително си приберете заповедта за задържане, и декларацията към нея, а също така, ако имате връчени и други документи, например документ за обиск и т.н. Веднага след това, отново се свържете с адвоката си или ако още не сте намерили такъв, намерете и той ще обжалва заповедта за задържането Ви от Ваше име. 

Как се обжалва заповедта за задържане за 24 часа? 

Всяко задържано лице има право да обжалва заповедта за задържането си и, по-точно, нейната законност (обжалва се заповедта, а не самото задържане!). 

За целта, Ви препоръчваме да потърсите професионалистите от Адвокатска кантора „ТФБ“, които ще изготвят и входират жалбата в съда във възможно най-кратки срокове. Имайте предвид, че срокът за обжалването на заповедта е 14-дневен и тече от момента, в който Ви е връчена, така че няма да имате много време за действие и трябва да реагирате незабавно.

Ако съдът стигне до извода, че задържането е незаконно и не е имало основания за това, той отменя заповедта. Когато решението на съда влезе в сила, за задържаното лице се поражда правото да търси обезщетение за причинените от незаконното му задържане имуществени и неимуществени вреди, по реда на специален закон.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка.