Телесните повреди са насочени срещу здравето на пострадалия. Има три вида – лека, средна и тежка.

  • Тежка телесна повреда чл. 128 от Наказателния кодекс – законодателят характеризира тежките телесни повреди като изброява проявните им форми. Общите критерии, които ги обединяват са: постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, разделени в две категории – загуба на орган и загуба на функция. Съществува и една трета проявна форма – продължително разстройство на здравето, опасно за живота.

Пример:

Постоянно отслабване на зрение, слух = тежка телесна повреда;

Трайно отслабване на зрение, слух = средна телесна повреда;

Тежка телесна повреда : тежест – опасно; продължителност-постоянно;

  • Средна телесна повреда (чл. 129 от Наказателния кодекс) –  разстройство на здравето, което е :

Неопасно  + Постоянно
 Опасно     + Временно

Пример: 1. Избиване на зъб; 2. Изпадане в безсъзнание в резултат на нанесен удар;

  • Лека телесна повреда чл. 130 от Наказателния кодекс – съществуват два вида:
  • Разстройство на здравето, извън случаите на средна и тежка телесна повреда
  • Чл. 130, ал. 2 от Наказателния кодекс – не се уврежда орган или функция, по-лека категория на чл. 130 – причиняване на болка и страдание, без увреждане на здравето;

Леката телесна повреда е престъпление от частен характер. Разлика между престъпленията от общ характер и престъпленията от частен характер е следната:

  1. Престъпления от общ характер – обвиненията се повдигат и поддържат от държавата, в лицето на прокурора.
  2. Престъпления от частен характер – обвиненията се повдигат от пострадалия (тъжител).

Всяко престъпление има обективна и субена страна. Субективна страна на телесните повреди – престъплението е довършено с настъпване на вредата. Погрешно е схващането, че при телесните повреди деецът отговаря за фактически причинения резултат. При умисъла, той отговаря алтернативно за опит към по-тежкия резултат, който е могъл да настъпи. Тоест ако той иска да причини тежка и средна телесна повреда, извършена е средна – ще отговаря за опит към тежка телесна повреда при алтернативен пряк умисъл.

96ac75cb object 8our exprience 1 1 - Телесна повреда - Добър Адвокат
ac001bcd ceo 2@2x 1 1 - Телесна повреда - Добър Адвокат
Защо избират нас?
  • Дългогодишен Опит: Нашите адвокати разполагат с многогодишен опит и успехи по наказателни дела

  • Знание за  съдебната практика: Като част от общността на наказателните адвокати, ние разбираме спецификите на съдебната практика и ви предоставяме индивидуален подход и решение на проблемите ви.

  • Преданост към Клиентите: Ние се ангажираме да защитаваме вашите интереси и да ви предоставим надеждни и своевременни правни решения.

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103
*гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 87
Приемаме само след предварително запазен час!