В настоящата статия ще ви дадем информация за същността на престъплението, наказанията за извършителя и необходимата защита.

Престъплението убийство представлява акт на прекратяване на човешкия живот без съгласието на жертвата. Този сериозен акт на насилие има дълбоки социални, юридически и етични последици и засяга обществата по целия свят.

Понятие:

Убийството може да се разглежда като умишлено или неумишлено. Умишленото убийство включва преднамерено действие с цел отнемане на човешкия живот, докато неумишленото убийство обикновено е резултат на небрежност или непреднамерено действие, което довежда до смъртта на друг човек.

 

Според това дали извършителят на убийството е искал настъпването на смъртта на пострадалия или не, се разглеждат различни съставомерности на престъплението:

 1. умишлено убийство;
 2. убийство, извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия;
 3. убийство по непредпазливост;
 4. убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана
 5. убийство по непредпазливост;
 6. убийство по непредпазливост след умишлено нанесена телесна повреда.

 

Случай от кантората

Тенчо е непълнолетен и се запознал с македонски гражданин Божо, в най-голямия южен курортен комплекс, в България. Македонския гражданин закупува около 10 бири и ги дава на непълнолетното момче, като последното изпил половината. След около шест дни откриват Божо мъртав с тежка черепно мозачна травма. Случеят е със огромен медиен интерес, като веднага е задържан Тенчо, като при задържането непълнолетния предава обувки 38 номер, които уж носи, но без присъствие на поемни лциа. По обувките се оказва, че има наличеие на кръв от Божо. Тенчо е задържан с мярка за неотклонение задържане под стража, повече от 7 месеца.

На пръв поглед всичко сочи, че Тенчо е ивършил това престъпление, но при запознаване с материалеите, нашият наказателен адвокат, открива, че предадените обувки, от Тенчо са 38 номер, а самият той носи обувки 44 номер. Отделно са открити множество съществени процесулани нарушения, които водят на категорични изводи, че Тенчо не е извършител на това деяние.

* С оглед запазване на адвокатската тайна имената са променени.

УБИЙСТВО ПО НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ – ЗАЩИТА ОТ ДОБЪР НАКАЗАТЕЛЕН АДВОКАТ

Когато извършителят не цели настъпването на смъртта на пострадалия имаме убиство по непредпазливост, което бива два вида:

 1. деецът може да не е предвиждал възможност за настъпването на смъртта, но е бил длъжен и е могъл да я предвиди според конкретните обстоятелства по случая. Тук имаме проява на небрежност.
 2. деецът е предвиждал възможност за настъпването на смъртта, но е смятал, че може да я предотврати. Тук имаме проява на самонадеяност.

За убийство по непредпазливост наказанието е лишаване от свобода до пет години. Въможно е наказанието да бъде заменено и с пробация, при една добра защита.

ВАЖНО! По делото не може да се сключи споразумение с прокурора, не може да има освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. В съдебна фаза, при признаване на обвинението, от подсъдимия съдът определя наказание за извършеното престъпление и го намалява с 1/3.

Размерът на наказанието се определя за всеки конкретен случай според фактите по него, като ако същото е до 3 години , може да се приложи условно осъждане, като участието на добър адвокат по наказателно право може да доведе до постигане оправдателна присъда или на минимално наказание, изключващо затвор.

По-тежко наказуемо е ако смъртта е настъпила вследствие използването на огнестрелно оръжие или силно действащо отровно вещество, също така ако е настъпила смърт на две или повече лица. По-тежко наказуемо е убийство, придружено с грабеж.

В казусите на нашата адвокатска кантора, винаги сме постигали условно осъждане, на нашите подзащитни.

 

Убийство по непредпазливост след нанесена телесна повреда

 

Причиняването на смърт след нанесен побой може да бъде извършено в два варианта, като извършителят цели пряко увреждане на здравето на пострадалия, но не и отнемането на живота му:

 1. извършителят изобщо не предвижда, че чрез нанасянето на побой върху пострадалия, може да причини смъртта му. Счита се, че той е могъл и е бил длъжен да направи такова предвиждане.
 2. извършителят предвижда, че при нанасянето на побоя е възможно да настъпи смъртта на пострадалия, но смята, че може да предотврати разултата.

Наказание:

умишлено нанесена тежка телесна повреда – лишаване от свобода от три до двадесет години

средна телесна повреда – лишаване от свобода от две до осем години.

Не се допуска пробация. При добра наказателна защита е възможно постигането на условна присъда, ако съдът наложи наказание за срок до три години и извършителят е с чисто съдебно минало или е реабилитиран. Участието на добър адвокат по наказателно право може да доведе до оправдателна присъда или до налагане на по – ниско по размер наказание.

при настъпила смъртта на пострадалия вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда се предвижда лишаване от свобода до пет години. В този случай в възможно налагане на наказание пробация.

Наказателният кодекс предвижда както по – леко наказуеми, така и по – тежко наказуеми случаи на това престъпление.

По – леко се наказват случаите на убийство по непредпазливост след умишлено нанесена телесна повреда при превишаване пределите на неизбежната отбрана, наказанието е лишаване от свобода до пет години при тежка телесна повреда, до четири години при средна телесна повреда и до две години при лека телесна повреда.

Следва да се знае, че неизбежна отбрана е налице, когато отбраняващият се нанася удари на нападателя в пределите, които са необходими само за отблъскване на нападението. Превишаването на пределите имаме когато нанесените вреди са по – големи от тези които са били необходими за отблъскване на нападателя.

По – леко се наказва и убийство извършено при силно раздразнение, предизвикано от пострадалия. За да може да се постигне по – леко наказание е необходимо лицето, чиято смърт е причинена по непредпазливост след нанасяне на побой, да нансло на извършителя клевета, обида или да е извършило друго противозаконно действие, с което да е предизвикало реалното или възможното настъпване на тежки последици за дееца или негови близки. Такова е например ако пострадалия е предпирел блудствени действия спрямо извършителят, който е непълнолетен, и да за се защити последния му нанася тежка телесна повреда, което води до смърт.

наказанието – 

лишаване от свобода до пет години при тежка телесна повреда, 

лишаване от свобода до три години при средна телесна повреда

лишаване от свобода до две години при лека телесна повреда. В този случай , при добра защита може наказанието да бъде заменено с пробация или с условна присъда.

За нас..
Нашите адвокати в град София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Благоевград и Варна, приемат клиенти от цяла България и помагат ежедневно, със своите компетентни консултации и процесуално представителство. Важно е да се доверите на адвкат с опит и професионализъм, а Ние предлагаме точно това. Нашите адвокати имат практика  търговски дела, развод и делба, наказателно право, вещни спорове, представителство при закупуване на имот, придобиване на българско гражданство или статут на бежанец, закупуване на имоти от чужди граждани, учредяване на търговски дружества от чужди граждани, родителски права, неизпълнение на договр, представителство по административни дела, защита на пострадали при ПТП, обжалване на актове и наказателни постановления на КАТ,  събиране на вземания от длъжници и други консултантски правни услуги. Предоставяме Безплатна Правна Консултация след Пътен Инцидент (ПТП), Безплатна Консултация по Наказателно право, Адвокатска Защита по Съдебно Дело и Защита пред Частен Съдебен Изпълнител.
 

Запишете час за консултация, с най-опитните адвокати, в цяла българия, членове на Адвокатска кантора „ТФБ“  1f4de - Убийство - Добър Aдвокат +359876888878

Свържете се с нас още сега и запишете час за безплатна правна консултация с професионалист. 

96ac75cb object 8our exprience 1 1 - Убийство - Добър Aдвокат
ac001bcd ceo 2@2x 1 1 - Убийство - Добър Aдвокат
Защо избират нас?
 • Дългогодишен Опит: Нашите адвокати разполагат с многогодишен опит и успех по наказателни дела.

 • Знание на съдебната практика: Като част от наказателно-правната общност, ние разбираме спецификите на местната практика и ви предоставяме индивидуален подход и решение на проблемите ви.

 • Преданост към Клиентите: Ние се ангажираме да защитаваме вашите интереси и да ви предоставим надеждни и своевременни правни решения.

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103
*гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 87
Приемаме само след предварително запазен час!

96ac75cb object 8our exprience 1 1 - Убийство - Добър Aдвокат