СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Адвокатска кантора ТФБ предлага събиране и изкупуване на вземания, както от длъжници – физически лица, така и от длъжници – юридически лица.

24343434 - Събиране на вземания от професионалисти

 Обърнете се към нас, ако имате несъбрано вземане! Ние можем да Ви окажем най-доброто съдействие, както следва:

  • Вземането може да се събере бързо.
  • Безплатна проверка на казуса и длъжника.
  • Не плащате авансови такси и комисионни.
  • Висока успеваемост.
  • Получаваме възнаграждението си, ако вземането бъде събрано.

Свържете се с най-добрите специалисти, които работят в нашето адвокатско дружество!

Финансовото и имотно състояние на длъжника има съществено значение за успешното събиране на вземането. Затова преди да поемем конкретен случай, правим безплатно проучване на платежоспособността на длъжника и имущественото му състояние, както и на документите, които удостоверяват вземането. След приключване на проверката уведомяваме нашите клиенти, дали ще се ангажираме със съответното вземане и при какви условия.

Актуален проблем за българската икономика, а и не само за нея, винаги е била междуфирмената задлъжнялост. Финансовата криза в през последните години доведе до масови фалити във всички сектори. Тя засегна не само малките, но и големите предприятия, което допринесе за обявяване на дружества в несъстоятелност, прехвърляне на дружествени дялове на безимотни лица и офшорни компании. Поради благоприятния икономически климат  през следващите години бизнесът се стабилизира като цяло, но в такава обстановка се появяват и много нови субекти на пазара, които са високорискови, защото могат да имат несигурен оборот и това поражда опасност от задлъжняване към техни доставчици и партньори. Освен това, редица съществуващи фирми предприемат  допълнителни рискове с разширяване на дейността си, поемане на по-голям финансови тежести и затова възникват в много случаи проблеми с разплащанията между контрагентите на пазара. Винаги се явява нелесна задача събирането на дългове и задължения.

По тези причини се срещат често дружества, които са неплатежоспособни, продължават да се водят действащи по документи, но реално те не могат да плащат задълженията си. Подобни дружества се прехвърлят на безимотни лица, а бившите собственици продължават да развиват търговска дейност с друго новообразувано дружество. Законът допуска това, за съжаление.

През последните години са нередки случаите, в които кредиторът не може да събере вземанията си, въпреки че е водил изрядно счетоводство, разполага с надлежни документи, удостоверяващи дълга, платил е също така дължимите данъци. Такава порочна практика води до несигурност в търговския оборот, възможност за злоупотреби, увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, а оттам и рискове за финансово затъване на много компании по веригата. Поради безотговорността на собствениците на такива фирми-длъжници се обостря и чувството за несправедливост и безнаказаност, тъй като вземането се оказва несъбираемо в тези случаи.

Ние съветваме като превенция срещу горните порочни практики да не се бездейства и изчаква, а да се направят навреме необходимите постъпки за събиране на вземането. Тук възниква следният въпрос: „Как да бъде събрано то?“ В такива случаи следва да се използват услугите на професионалисти в събирането на вземания. Според проучванията, кредиторите все повече се обръщат към специалисти в тази област, тъй като нямат възможност да поемат разноските по събиране на вземането и не желаят да влагат повече време и ресурс за това, но също така не искат да си развалят изградените добри отношения с партньорите, когато това се отнася за търговски дружества.

Ние можем да Ви бъдем полезни във всички тези случаи. Практика в Адвокатска кантора ТФБ е преди поемане на съответния случай за събиране, да бъде направена обстойна проверка на длъжника и анализ на имущественото му състояние, след това се предлагат на кредитора варианти за последващите действия. Предлагат се различни подходи за събиране на  вземането, според етапа, на който поемаме случая и предприетите преди това действия.

Адвокатска кантора ТФБ предлага на клиентите си съчетание от юридически и финансови услуги, допринасящи за успешното събиране на вземането. Освен най–популярното – събиране на дългове за сметка на клиента, ние осъществяваме събиране на вземането, при което разноските са изцяло за наша сметка. Така кредиторът може да спести както време и усилия, така и финансов ресурс. Предлагаме и една друга услуга – изкупуване на вземания, при което кредиторът незабавно получава част от вземането си, без да е обвързан с последващо събиране.

Ние разполагаме с опитни юристи и икономисти, които осъществяват целия процес по водене на преговори за събиране на вземането по извънсъдебен ред. Ако не успеем да постигнем извънсъдебно споразумение с длъжника, обезпечаваме изцяло съдебното производство.

В заключение Ви съветваме следното: колкото по–рано предприемете действия за събиране на дълга, толкова по–големи са и Вашите шансове за успех. Възможностите силно намаляват с течение на времето, а процедурата става все по–сложна и по–скъпа.

Брой посетители прочели статията
0
ОЦЕНКА НА СТАТИЯТА
4.5/5