Според българското законодателство възможността за разпространение на наркотици и техните аналози, както и на притежаването им, е поставена в зависимост от получаването на съответно разрешение от компетентен държавен орган. Разпространението на наркотици или тяхното притежание с цел разпространение без такова разрешение, се счита според закона за престъпление. Всъщност, възможно е разпространение на наркотици със съответното разрешение само при осъществяване на търговска дейност с наркотични вещества или лекарствени продукти, които съдържат тези вещества. Лицензията се издава в полза на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, при условие, че дейностите с наркотични вещества или с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършват под ръководството на магистър-фармацевт. Единствено по отношение на високорисковите вещества, разрешени за употреба в хуманитарната и ветеринарната медицина и на рисковите вещества е възможна търговията с наркотични вещества, както и с лекарствени продукти, съдържащи такива. Тоест притежанието и разпространението на марихуана, амфетамини, метаамфетамини, кокаин, хероин и др. подобни във всички случаи е забранено от закона и се наказва като престъпление. Изключение от гореспоменатото правило може да се направи само тогава, когато изброените наркотици са в ограничени количества, използват се за медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, за поддържане на работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества. В този случай е необходимо разрешение, а притежанието на наркотици без такова разрешение се счита за административно нарушение, което се наказва с глоба от 2 000 до 5 000 лв.

В настоящата статия ще разгледаме въпросите, свързани с престъпно държане на наркотични вещества с цел разпространение, както и с разпространение на наркотици.

Какви са наказанията за разпространение на наркотици, както и за притежаване на наркотични вещества с цел разпространението им

Според НК има две възможни форми на деяния, наказуеми с предвидените наказания за разпространение на наркотици. Първото изпълнително деяние, което подлежи на наказване е държането на наркотични вещества с цел разпространение. Предвидените наказания са следните:

  1. За високорискови наркотични вещества или техни аналози – лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
  2. За рискови наркотични вещества или техни аналози – лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

Второто изпълнително деяние, което подлежи на наказване е разпространение на наркотични вещества. Предвидени са следните наказания:

  1. За високорискови наркотични вещества или техни аналози – лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
  2. За рискови наркотични вещества или техни аналози – лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

Защита при повдигнато обвинение за разпространение на наркотици и за притежание на наркотични вещества с цел разпространение

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДЪРЖАНЕ НА НАРКОТИЦИ С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ?

Неслучайно законодателят разделя изпълнителните деяния на:

  • „разпространение на наркотици“ и
  • „държане с цел разпространение“.

В първия случай са предприети действия за достигане на наркотика до крайния потребител, а във втория разпространението все още не се е случило, но е налице такава особена цел. Какъв е смисълът на тази диференциация? Това е необходимостта от наказателно преследване на всички форми на разпространение на наркотици, без оглед на това дали са на етап намерение или вече се осъществяват.

Какъв е основният критерий за преценка дали е налице държане с цел разпространение или държане за лична употреба? – количеството на откритите наркотични вещества. Нито законът, нито задължителната съдебна практика определят граници, в рамките на които да се приеме, че наркотичните вещества се държат с цел разпространение или за лична употреба. Този въпрос се решава за всеки отделен случай. Количеството открити наркотични вещества е от съществено значение за квалификацията на деянието, тъй като държането на наркотици с цел разпространение се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5000 до 10000 лева, както бе споменато по-горе. При държане на наркотични вещества за лична употреба, когато деянието не съставлява маловажен случай, наказанието е лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 2000 до 10000 лева. (Маловажен случай е налице, когато откритите количества наркотични вещества са пренебрежимо малки).

ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМ  ДОБЪР АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ /ДЪРЖАНЕ НА НАРКОТИЦИ?

Разпространението на наркотични вещества, както и държането с цел разпространение са считани за тежки престъпления според закона. Въпреки, че не се предвижда задължително участие на защитник, това е желателно за осигуряване максималната защита на правата на обвиняемия. Тъй като разглежданите престъпления разкриват сериозни процесуални особености, препоръчваме ангажирането на опитен адвокат по наказателно право  в областта на престъпленията, чийто предмет са наркотичните вещества. Адвокатска кантора „ТФБ Консулт“ разполага с висококвалифицирани специалисти, които предоставят правна помощ и защита при повдигнато обвинение за разпространение или притежание на наркотици.

Ето един пример с казус от кантората: При полицейска проверка на автомобила на млад мъж са открити около 3 гр. суха зелена листна маса. Полевият тест дава положителен резултат за марихуана и мъжът е задържан. Последвало е претърсване в жилище, в което се счита, че мъжът пребивава, но не е негова собственост. В него са намерени около 200 гр. марихуана, разпределена в полиетиленови пликове по 1 гр. и 2 гр. На мъжа е повдигнато обвинение за държане на наркотични вещества с цел разпространение. По делото е приложен договор за наем на жилището, в което са открити 200 гр. марихуана, който се твърди, че е иззет при претърсването. В протокола от това действие, този договор не е посочен като открит и иззет. Налице е съществено процесуално нарушение, тъй като по делото е приложено доказателство, което не е събрано по надлежния ред и по тази причина е негодно. Договорът за наем се изключва от доказателствения материал. Затова не е възможно да се докаже по несъмнен начин дали откритото наркотично вещество е било притежание на обвинения мъж, на неговия съквартирант или на хазаина му. Процесът приключи с осъждане на три месеца лишаване от свобода, чието изпълнение бе отложено за 3 години (условно осъждане) за обикновено притежание на наркотични вещества – 3 гр. марихуана, открити в автомобила му.

Друг пример с казус от кантората: Полицейски служители твърдят, че са получили „оперативна информация“ за разпространение на наркотици, извършвано от млад мъж. При обход на града установяват мъжа, заедно с три други лица пред учебно заведение. Според получената „оперативна информация“ в района на посоченото учебно заведение поначало се извършва дейност по разпространение на наркотици. Полицейските служители откриват на земята, близо до групата от хора, голям полиетиленов плик, в който има други по-малки пликове със следното съдържание: 11 плика с по 1 гр. марихуана; 4 плика с по 2 гр. амфетамини и 1 плик с 3 гр. кокаин, и твърдят, че докато са се приближавали, са забелязали мъжа да изхвърля големия плик. Той е задържан за 24 часа. Повдигнато е обвинение за разпространение на наркотици. В хода на досъдебното производство не успяват да бъдат събрани достатъчно безспорни доказателства, че точно обвиняемият е изхвърлил плика, понеже това обстоятелство се потвърждава единствено от показанията на двама полицейски служители, без да са налице каквито и да е други данни за това. Производството беше прекратено.

В заключение

Описаните по-горе примери с казуси от адвокатска кантора ТФБ са само малка част от съдебната практика, но са достатъчни, за да се разбере същността на престъпленията, свързани с притежание и разпространение на наркотици. Освен това, не са малко и случаите, в които наркотичните вещества, които са били открити у „извършителите“, са подхвърляни с неизвестна цел. Дори и да не е такъв случаят и да не става въпрос за „скалъпено“ обвинение, а за реално извършено деяние, правилната и на време предприета защита увеличава съществено възможността за налагане на по-леко наказание.

При задържане с наркотици, от полицейските слижители е важно да се свържете с опитен адвокат по наказателно право, който да реагира незабавно и да помогне за разрешаване на казуса. Често се нарушава правото на защита, което е процесуално нарушение.

За контакт с Адвокатска кантора ТФБ:
тел: 0876888878
email: office_advocate@yahoo.com