Княжество България е създадено на 3 март 1878 г. след Освободителната война на България от Османската империя. В периода от 1878 г. до 1896 г. са били приети и действали множество закони, които са регулирали различни аспекти на живота на гражданите и на държавата като цяло. Един от първите закони, приети след създаването на Княжество България, е Законът за временната организация на държавата, приет на 18 март 1878 г. Този закон определя основните институции на новата държава – княз, министерства, Народно събрание и Висш съдебен съвет.

Търновската конституция е основният правен документ на Третото българско царство и е приета на 16 април 1879 г. в град Велико Търново. Конституцията е вдъхновена от най-добрите конституции на Европейските държави от това време, като същевременно отчита и специфичните нужди на България.

a68e01fb 401e 4e3f 8b77 c99789af4ba0 1 768x1024 - Оригинал на един от осемте останали екземпляра на Сборник от 1896 година съдържащ законите от 1878г. до 1896г. и Търновската конституция

В нейното съдържание са залегнали принципите на разделението на властите, на законността, на гражданските свободи и права, на свободата на изразяване и на събиране. Конституцията въвежда двуестепенна парламентарна система с две камари – Народно събрание и Велико народно събрание, както и независим съдебен орган.

6101eb9e a7d7 4586 94e1 3ce4bef4052d 1 576x1024 - Оригинал на един от осемте останали екземпляра на Сборник от 1896 година съдържащ законите от 1878г. до 1896г. и Търновската конституция

Търновската конституция е важен момент в историята на България, като поставя основите на съвременната държавност на страната. Тя е била многократно изменяна и допълвана в хода на историческото развитие на България, но тези промени не са променили нейните основни принципи.

През 1880 г. е приет Законът за общините, който регулира организацията и функционирането на общините в страната. Същият година е приет Законът за училищата, който определя условията за откриване и работа на училищата, както и правата и задълженията на учителите и учениците.

През 1885 г. е приет Законът за криминалния процес, който регулира процесуалните гаранции на гражданите в криминалните дела. Също през този период е приет и Законът за земеделските земи, който определя правилата за уреждане на земеделските земи и наемането им.

През 1893 г. е приет Законът за гражданските производства, който регулира процедурите по гражданските дела. Същият година е приет Законът за брачните взаимоотношения, който определя правата и задълженията на съпрузите и процедурите за бракоразводни дела.

6b4b0690 e424 4b8b a42c d38454d40f84 1 768x1024 - Оригинал на един от осемте останали екземпляра на Сборник от 1896 година съдържащ законите от 1878г. до 1896г. и Търновската конституция

Тези са само някои от законите, приети през периода от 1878 г. до 1896 г. в Княжество България. В този период е имало значителен напредък в законодателството на държавата, което е спомогнало за развитието на икономиката, културата и обществото.

Оригинален екземпляр (сборник) със всички приети закони в периода от 1878 г. до 1896 г. в Княжество България, съхранен през годините, който е с оргигинален печат, се съхранява от нашите адвокати.